CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Mục đích và phạm vi thu thập, sử dụng thông tin

Golux.vn lưu giữ thông tin khách hàng đã khai báo để xác nhận và vận chuyển, bảo hành, xử lý tranh chấp hàng hóa đồng thời có những ưu đãi với khách hàng sử dụng dịch vụ thân quen.

Thời gian lưu trữ thông tin

Các thông tin của khách hàng được đảm bảo lưu giữ trong mạng lưới nội bộ của công ty để tiện thực hiện việc chăm sóc khách hàng trong suốt vòng đời của công ty

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của khách hàng được lưu nội bộ tại hệ thông của công ty tại địa chỉ Số 212 Lầu 2, Đường Khánh Hội, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Khách hàng vui lòng gọi tới số 083 9112045 để yêu cầu hủy bỏ, thay đổi thông tin cá nhân được lưu trữ

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Golux.vn có trách nhiệm lưu giữ và bảo mật thông tin của Thương nhân, Tổ chức, Cá nhân hoặc thông tin cá nhân của các Thành viên tham gia mua hàng.

Golux.vn không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh hoặc thông tin cá nhân của Thành viên khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp khi có yêu cầu cuả Cơ quan pháp luật.

Golux.vn có trách nhiệm hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật; cung cấp các tài liệu như thông tin đăng ký, lịch sử dữ liệu giao dịch,… của đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên Website.

Golux.vn công khai cơ chế giải quyết tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên Golux.vn.

Khi Thành viên mua hàng hóa hoặc dịch vụ phát sinh mâu thuẫn với Đối tác của Golux.vn hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, Golux.vn sẽ cung cấp thông tin đăng ký của đối tác sau khi được thông báo, tích cực hỗ trợ Thành viên bảo vệ quyền và lợi ích của bản thân.

Đối tác của Golux.vn có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin của mình hoặc yêu cầu Golux.vn thực hiện việc này.