Du khách mua SIM tại Thái Lan sẽ phải quét mặt và dấu tay

close